ÁSZF

Általános szerződési feltételek

swee.hu ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

1.       Bevezető rendelkezések

 1.         Jelen üzleti feltételekkel meghatározzuk a kapcsolatot a vállalatunk Swee Europe s.r.o., bejegyzett székhelye Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha , állalat azonosítószáma: 09589341, VAT CZ09589341 bejegyezve a Prágai Körzeti Bíróság által vezetett cégjegyzékbe C 337359/MSPH ügyiratszám alatt, mint eladó ill. az e-shop működtetője a www.swee.hu címen –, és ön, mint vásárlónk között, aki adásvételi szerződést köt velünk.
 2.       Ügyfeleinket egységesen kezeljük, és azonos juttatásokban részesítjük őket, akár fogyasztók, akár nem. Ennélfogva jelen üzleti feltételek valamennyi vásárlónkra érvényesek.

iii.     Ezen feltételek elsősorban az e-shop-unkban történő termékek vásárlásaira vonatkoznak. 

 

 1.       Adásvételi szerződés kötése
 2.       Ön adásvételi szerződést köthet velünk távolról, e-shop-unkon vagy vevőszolgálatunkon keresztül, vagy személyesen üzleteink egyikében.
 3.       Távolról kötött adásvételi szerződés esetén az e-shop-unkon vagy ügyfélvonalunkon keresztül leadott rendelés adásvételi szerződéstervezetnek minősül. A megrendelés 7 napos időszakra érvényes, kézhezvételét pedig e-mailben igazoljuk vissza. Az adásvételi szerződés kötése ezután a tervezet általunk történő elfogadásával történik a megrendelt termékek kiszállításának formájában. A termékek kiszállításáról e-mailben értesítjük önt.

iii.     A termékeket csak háztartási fogyasztásra jellemző mennyiségben szállítjuk. Különleges esetekben (különösen árengedmények és kiárusítások esetén) jogosultak vagyunk meghatározni az általunk kiszállítható áruk legnagyobb mennyiségét.

3.       Indoklás nélküli elállás

 1.         Ön a törvény alapján jogosult indoklás nélkül elállni az interneten vagy telefonon megkötött szerződéstől a termékek kiszállításától számított 14 napon belül. A mi vállalatunknál minden vásárló jogosult indoklás nélkül elállni a megkötött szerződéstől a termékek kiszállításától számított 90 napon belül. Ez vonatkozik a fizikálisan létező üzleteinkben történő termékvásárlásra is.
 2.       Ha élni kíván ezzel a joggal, a fent nevezett időszakon belül értesítenie kell bennünket arról a döntéséről, hogy eláll a szerződéstől. A legegyszerűbben ezt az info@swee.hu e-mail címen.

iii.     A szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük önnek a termékek vételárát. Amennyiben a termékek kiszállításától számított 14 napon belül áll el a szerződéstől, ön jogosult a szállítási költségek megtérítésére is a legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összeg mértékében. A szerződéstől való későbbi elállás esetében csak a termékek vételárát térítjük vissza önnek. Fent nevezett összegeket késedelem nélkül, az elállás napját követő 14 napon belül térítjük vissza. A törvény értelmében azonban a visszatérítéssel várhatunk, amíg ön vissza nem juttatja a termékeket. A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amilyen módon ön kiegyenlítette a vételárat, hacsak másként nem állapodunk meg.

 1.     Ön késedelem nélkül, az elállás napját követő 14 napon belül visszajuttatja a termékeket: Csomagküldő.hu ID136005, Teve utca 60, 1139 Budapest

4.       Reklamációk

 1.         Ha a termékek kiszállításkor hibásnak minősülnek, megállapodhatunk utalvány formájában nyújtott kártalanításról. Ön arra is jogosult, hogy kérje a hiba elhárítását cseretermék vagy javítás formájában. Amennyiben a hiba elhárítása lehetetlen vagy észszerűtlen a részünkről, ön jogosult engedményt kérni a vételárból, és ha a hiba lényegbevágó, ön el is állhat az adásvételi szerződéstől. Ezek a jogok akkor is megilletik önt, ha a hiba később jelentkezik.
 2.       Jótállunk a termékek hibáiért, ha a hibák a kiszállítás után két éven belül vagy a csomagoláson szereplő lejárati idő előtt jelentkeznek.

iii.     A termékek különösen akkor minősülnek hibásnak, ha nem rendelkeznek a szokványos vagy bemutatott tulajdonságokkal, nem használhatók rendeltetésszerűen, nem felelnek meg a törvényi követelményeknek, vagy nem a megállapodott mennyiségben szállították ki őket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiszállított termékkel szembeni fokozott érzékenység vagy allergiás reakció magában nem tekinthető a termék hibájának. Hasonlóképpen, az ajándékok és az általunk a megrendelése terjedelmén túl nyújtott, egyéb ingyenes szolgáltatások hiányossága sem minősül hibának. Az e-shop-unkban megjelenő képek a termékekről csak tájékoztató jellegűek, és nem képezik a termékek tulajdonságainak kötelezettséget jelentő ábrázolását (például a csomagolás eltérő lehet a gyártó által végzett módosítás miatt).

 1.     Készséggel állunk rendelkezésükre panaszokkal kapcsolatban az info@swee.hu e-mail címen vagy. Kérjük, küldje el nekünk a kifogásolt termékeket a  Csomagküldő.hu ID136005, Teve utca 60, 1139 Budapest, 
 2.       E-mailben vagy szöveges üzenetben tájékoztatjuk panasza feldolgozásáról, különösen a beérkezéséről, elfogadásáról vagy elutasításáról. Lehet, hogy telefonon is felvesszük önnel a kapcsolatot.
 3.     Panaszát illetően késedelem nélkül meghozzuk a döntést. A panasz feldolgozása, beleértve a hibaelhárítást is, rendszerint nem haladja meg a 30 napot. Ellenkező esetben ön jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Kérjük, legyen segítségünkre, hogy betarthassuk a fent nevezett határidőt.

vii.    Indokolt panasz esetén mi viseljük a termékek visszajuttatásával kapcsolatos költségeket.

5.       Fizetés és szállítás módja

 1.         A fizetés és szállítás módját az általunk kínált lehetőségek közül választhatja meg. A rendelés kiszállítása előtt értesítjük a választott fizetési és szállítási módról és a járulékos költségekről.
 2.       A jelenleg kínált fizetési és szállítási módok és azok költségei itt találhatók.

iii.     Fenntartjuk a jogot, hogy kiválasztott esetekben a termékek kiszállítását ingyenesen biztosítsuk.

6.       Vegyes rendelkezések

 1.         Ügyfeleink számára különböző engedményeket, illetve ajándék- és egyéb utalványokat biztosítunk. Használatukat szabályok irányítják, amelyekről ügyfeleinket minden esetben tájékoztatjuk. Eltérő rendelkezések hiányában minden engedmény vagy ajándékutalvány csak egyszer használható fel, és csak egy azonos típusú utalvány használható fel vásárlásonként. Egyéb rendelkezés hiányában az utalványok nem vonhatók össze. Amennyiben az ajándékutalvány értéke nagyobb, mint a vásárlás teljes értéke, a különbözet nem ruházható át egy új utalványra, és a fel nem használt összeg nem téríthető vissza.
 2.       Vásárlásával kapcsolatban értékelő kérdőívet kaphat harmadik féltől. Megoszthatja másokkal a vásárlásról és a termékekről szóló tapasztalatait. Örömünkre szolgálna, ha nyilatkozna a kérdőívben.

iii.       A megrendelés folyamatára vonatkozó információkat itt találhatja.

7.       Általános tájékoztatás

 1.         Az értékesítések bejelentéséről szóló törvény szerint az eladó köteles bizonylatot kiállítani a vásárló részére. Az eladó köteles továbbá a vásárlást online bejelenteni az adóhatóságnak, műszaki zavar esetén legkésőbb 48 órán belül.
 2.       Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: http://bekeltet.hu/ A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.,

iii.     A megállapodás kötése magyar nyelven történik, és Magyarország törvényeinek hatálya alá tartozik.

 1. Minden termék és szolgáltatás ára tartalmazza a megrendelés idején hatályos áfát. Amennyiben az áfa mértéke módosul az adásvételi szerződés megkötése előtt vagy a termékek kiszállítása előtt, a vásárló köteles a választott fizetési módot figyelembe véve minden vételár alulfizetését rendezni, vagy az eladó azonnal értesíti e-mailben a vásárlót, hogy az eladó hol tudja visszafizetni a vásárlónak az esetleges vételár túlfizetést.
 2.       A megrendelés elküldésével elfogadja az adóbizonylat elektronikus formában történő megküldését. Az adóbizonylatot a megrendelés szállítására vonatkozó e-mailben elektronikusan küldjük meg. Azonban amennyiben az adóbizonylatot okirat formájában is meg szeretné kapni, úgy közölje velünk üzenetben, és azt az áruval együtt megküldjük önnek.
 3.     Valamennyi termék ára, beleértve az engedményes árakat is, további értesítésig vagy a készletek erejéig érvényes.